Σωληνωσεις
Στοιχεία 1-30 από 36


Εμφάνιση

ταξινόμηση
Φθίνουσα ταξινόμηση
 1. Πλαστική τάπα 1/2
   0,24 €
 2. Στήριγμα ελαφρού τύπου
   0,38 €
 3. Γωνία Θ-Θ 45
   0,60 €
 4. Ταφ 90
   0,60 €
 5. Γωνία Α-Θ 90
   0,68 €
 6. Ταφ Συστολικό 90
   0,73 €
 7. Τάπα
   0,76 €
 8. Μούφα τύπου σέλα
   0,82 €
 9. Συστολές
   0,86 €
 10. Γωνία Θ-Θ 90
   0,45 €
 11. Γωνία Α-Θ 45
   1,06 €
 12. Ευθύγραμμος Σωλήνας SDR 6
   1,36 €
 13. Στήριγμα
   1,40 €
 14. Πλαστική Καμπύλη
   1,68 €
 15. Ευθύγραμμος Σωλήνας FIBER SDR 7,4
   1,73 €
 16. Μούφα θηλ. Τύπου σέλα
   3,01 €
 17. Υποδοχή υδροληψίας
   3,02 €
 18. Μούφα Θηλ
   3,18 €
 19. Γωνία Θηλ.
   3,28 €
 20. Ταφ Θηλ.
   3,74 €
 21. Μούφα αρσ.
   4,03 €
 22. Γωνία Αρσεν.
   4,38 €
 23. Μούφα αρσ. Τύπου σέλα
   4,43 €
 24. Μούφα Φ20 PP-R Wefatherm
   0,45 €
 25. Βάση για μπαταρία
   6,24 €
 26. Διακόπτης Σφαιρικός Β.Τ.
   10,45 €
 27. Μούφα Θηλυκη
   11,25 €
 28. Μούφα αρσενικη
   12,03 €
 29. Διακόπτης εξωτερικός
   13,93 €
 30. Ρακόρ Σύνδεσης Αρσεν
   14,04 €

Στοιχεία 1-30 από 36


Εμφάνιση

ταξινόμηση
Φθίνουσα ταξινόμηση